Hưởng ứng Tháng cao điểm vận động "Quỹ vì người nghèo"

|
Số ký hiệu:
CV 941/BTV
Ngày ban hành:
24/10/2019
Trích yếu:
Hưởng ứng Tháng cao điểm vận động "Quỹ vì người nghèo"
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác