CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2021

|

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày 24 - 25 tháng 11 năm 2021.

Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị 46 - Trần Phú

Đại hội sẽ diễn ra với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức.

Nhiệm vụ Đại hội:

- Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và góp ý sửa đổi điều lệ Hội.

- Bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

DHPN.png (5.97 MB)