Phương pháp và nội dung hoạt động của Góc tư vấn hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững

|

           Để hỗ trợ, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, quyền trẻ em; chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng, sức khỏe cho trẻ em và người cao tuổi; hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại; tư vấn tâm lý và các kỹ năng cần thiết trong các mối quan hệ ứng xử trong gia đìinh; tư vấn tâm sinh lý và giáo dục trẻ vị thành niên. Hội LHPN tỉnh đã Thành lập Góc tư vấn hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững…

         image009.jpg (122 KB)

         Sau đây Ban Điều hành Đề án 938 tỉnh thông tin 01 số nội dung hỗ trợ, tư vấn, trợ giúp pháp lý của Góc tư vấn hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc phát triển bền vững gồm

        1. Nội dung tư vấn:

       - Tư vấn, hỗ trợ các lĩnh vực: hôn nhân gia đình (bạo lực gia đình, xâm hại, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bình đẳng giới…), bảo vệ và chăm sóc trẻ em; sức khỏe sinh sản (dinh dưỡng, phòng, chống dịch bệnh, bệnh không lây nhiễm...), hỗ trợ tâm lý cho phụ nữ và trẻ em (bạo lực, xâm hại…)

        - Tư vấn, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng trong giải quyết các vấn đề như: bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; tiền hôn nhân; chăm sóc, giáo dục trẻ vị thành niên; xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững; giải quyết mâu thuẫn trong gia đình…

        2. Phương pháp tư vấn:

        - Trực tiếp: Điện thoại (dành cho những yêu cầu tư vấn, cung cấp thông tin ngắn, gọn, cấp thiết hoặc mang tính riêng tư)

       - Gián tiếp: Hỏi – đáp trên trang web của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa: www.phunu.khanhhoa.gov.vn (dành cho những câu hỏi mang tính tổng hợp cần đầy đủ thông tin, căn cứ pháp lý…)

        3. Tiếp nhận yêu cầu tư vấn

         Khi có yêu cầu tư vấn, người thực hiện tư vấn tiến hành các công việc sau đây:

        - Tiếp nhận thông tin nội dung yêu cầu tư vấn. Trường hợp xét thấy nội dung yêu cầu tư vấn đã đầy đủ thông tin, nội dung yêu cầu tư vấn rõ ràng, cụ thể thì có thể tiến hành tư vấn ngay.

       - Căn cứ nội dung yêu cầu, phân loại vụ việc tư vấn để xác định hình thức, phương pháp tư vấn phù hợp. Trường hợp những nội dung yêu cầu được tư vấn cần thu thập thông tin, các yếu tố cần thiết để thực hiện tư vấn thì có thể hẹn lần sau bằng phương pháp trả lời trực tiếp hoặc trả lời thông qua mục Hỏi – Đáp trên trang web của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa nhưng không quá 03 ngày làm việc.

       4. Nghiên cứu yêu cầu tư vấn 

      - Căn cứ vào nội dung yêu cầu tư vấn, người thực hiện tư vấn tiến hành thu thập thông tin. Trường hợp cần thiết có thể xác minh hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp thông tin về những vấn đề có liên quan đến nội dung tư vấn.

       - Sau khi nghiên cứu, xây dựng nội dung, các tư vấn viên sẽ lựa chọn hình thức và phương pháp tư vấn để trả lời đối tượng được yêu cầu tư vấn.

        5. Trả lời yêu cầu tư vấn 

        - Người thực hiện tư vấn trả lời người được tư vấn thông qua nội dung, phương pháp tư vấn.

       - Trường hợp nội dung tư vấn thuộc vấn đề liên quan đến pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người cần được tư vấn thì các tư vấn viên giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị chức năng giải quyết những vấn đề.

         6. Theo dõi kết quả tư vấn

       - Tất cả các nội dung tư vấn trực tiếp hoặc gián tiếp, các tư vấn viên biên tập lại gửi về Ban Điều hành Đề án để theo dõi và đăng tải trên trang web của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa.

        - Các nội dung tư vấn cần có sự tư vấn kỹ, có liên quan đến quyền lợi của các thành viên trong gia đình và có sự can thiệp pháp luật, các tư vấn viên xây dựng thành câu hỏi – đáp và gửi về Ban Điều hành Đề án để đăng trả lời trên trang web.

                                                                                                                                                                                                       Vân Hạ