Trường hợp nào bị từ chối đăng ký kết hôn?

|

Câu hỏi: Tôi có người bà con sinh sống ở nước ngoài, có giới thiệu cho tôi một người, sau khá nhiều thời gian làm quen trên mạng và vài lần tiếp xúc khi anh ấy đến Việt Nam, tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên quá trình làm thủ tục thấy có ít nhiều vướng mắc và chưa đi đến kết quả. Tôi muốn được biết pháp luật quy định đòi hỏi những điều kiện gì trong việc kết hôn?

Lê Hải Nguyệt (Ninh Thủy, Ninh Hòa)

Trả lời: Bạn không nói rõ cái vướng mắc bạn đang gặp phải cụ thể là vấn đề gì, nên chúng tôi giới thiệu một số quy định pháp luật trong việc kết hôn sau đây để bạn tham khảo.

Được Luật Hôn nhân và gia đình quy định, nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự.

Cùng với đòi hỏi đáp ứng cả ba điều kiện nói trên, việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn, đó là:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn. Trường hợp việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam về điều kiện kết hôn.

Tại Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, Chính phủ quy định việc đăng ký kết hôn sẽ bị từ chối nếu một hoặc cả hai bên vi phạm điều cấm hoặc không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Thiện Hùng