Phóng sự: chị Phạm Thị Trúc Linh (Cam Ranh) - Gương cán bộ phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

|