Hình ảnh các cấp Hội Phụ nữ Khánh Hòa hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài"

|

* Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa

Tuan le ao dai-Hoi LHPN tinh.jpg (124 KB)

Tuan le ao dai-Hoi LHPN tinh 1-1.JPG (111 KB)

Tuan le ao dai-Hoi LHPN tinh 2.JPG (130 KB)

Tuan le ao dai-Hoi LHPN tinh 5.jpg (141 KB)

* Hội LHPN thành phố Cam Ranh:

Tuan le ao dai - Cam Ranh 1.jpeg (57 KB)

Tuan le ao dai - Cam Ranh 2.jpeg (73 KB)

* Hội LHPN huyện Khánh Sơn:

Tuan le ao dai - Khanh Son 1.jpg (100 KB)

Tuan le ao dai - Khanh Son 2.jpg (105 KB)

* Hội LHPN thị xã Ninh Hòa

thi xã.jpg (134 KB)Hội LHPN thị xã

PN Ninh Sim.jpg (275 KB)Ninh Sim 

PN Ninh Đông.jpg (344 KB)

Ninh Đông

PN Ninh Diem.jpg (72 KB)

Ninh Diêm

PN Ninh Than.jpg (195 KB)

Ninh Thân

PN CA.jpg (1.31 MB)

Hội Phụ nữ Công an thị xã

PN Ninh An.jpg (302 KB)

Ninh An

PN Ninh Tây.jpg (182 KB)

Ninh Tây

* Hội LHPN huyện Vạn Ninh

image0.jpeg (265 KB)

image1.jpeg (146 KB)

image2.jpeg (279 KB)

image3.jpeg (127 KB)

image4.jpeg (207 KB)

image6.jpeg (347 KB)

image8.jpeg (250 KB)

image9.jpeg (211 KB)

image10.jpeg (225 KB)

image11.jpeg (235 KB)

image12.jpeg (301 KB)

image13.jpeg (133 KB)

* Hội LHPN huyện Khánh Vĩnh:

Tuan le ao dai-Khanh Vinh.jpg (137 KB)

Tuan le ao dai - Khanh Vinh 1.jpg (107 KB)

Tuan le ao dai - Khanh Vinh 2.jpg (101 KB)

Tuan le ao dai - Khanh vinh 3.jpg (95 KB)

Tuan le ao dai - Khanh Vinh 4.jpg (129 KB)

Tuan le ao dai - Khanh Vinh 5.jpg (166 KB)

Tuan le Ao daiPn Liên Sang.jpg (98 KB)

Tuan le ao dai-PN Khánh Đông.jpg (149 KB)

* Hội LHPN huyện Diên Khánh:

Tuan Le ao dai Dien Khanh - 1 chinh sua.png (472 KB)

Tuan Le ao dai Dien Khanh - 2.png (299 KB)

Tuan Le ao dai Dien Khanh - 3 chinh sua.png (310 KB)

Tuan Le ao dai Dien Khanh - 4.png (334 KB)

* Hội LHPN thành phố Nha Trang

Tuan le ao dai - dang tin huong ung.JPG (141 KB)

* Hội LHPN huyện Cam Lâm:

IMG_1583400679564_1583462896042.jpg (86 KB)

IMG_1583400727547_1583462854520.jpg (255 KB)

* Hội LHPN huyện Trường Sa:

PN truong Sa 8-3 hinh 2.jpg (47 KB)