Tập huấn kỹ năng về xây dựng và lập kế hoạch kinh doanh cho phụ nữ khởi nghiệp

|

     Vào ngày 22/3/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng về xây dựng và lập kế hoạch kinh doanh cho phụ nữ khởi nghiệp. Tham gia lớp Tập huấn có 50 chị là cán bộ Hội chuyên trách cấp huyện, cấp cơ sở và hội viên tham gia Ngày Phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2018, năm 2019.

tap-huan-ky-nang-ve-xay-dung-va-lap-ke-hoach-kinh-doanh-cho-phu-nu-khoi-nghiep.jpg (15 KB)

     Tại lớp Tập huấn, các chị đã được hướng dẫn các kỹ năng về xây dựng và lập kế hoạch kinh doanh và thực hành biểu mẫu chi tiết kế hoạch kinh doanh để tham gia Ngày phụ nữ khởi nghiệp. Các chị cũng được nghe giải đáp và đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Kim Khánh