Phụ nữ Khánh Hòa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, giúp phụ nữ nghèo vượt khó, góp phần nâng cao đời sống

|

     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn cuộc đời vì mục tiêu đánh đuổi giặc ngoại xâm, phá tan xiềng xích nô lệ, xóa bỏ mọi áp bức, bất công, giành lại độc lập cho dân tộc, đem lại tự do, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. Vì mục tiêu đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phấn đấu không ngừng nghỉ và được kết tinh thành một tinh thần, một ý chí và trở thành một tư tưởng xuyên suốt trong mọi hành động của Người. Tư tưởng và sự nghiệp cách mạng đó của Người xuất phát từ chủ nghĩa nhân văn cao cả: “Ở đời và làm người phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức”

   Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân đã thể hiện và hàm chứa triết lý phát triển bền vững của thời đại ngày nay. Chỉ khi nhân dân sống ấm no, hạnh phúc, thì đất nước mới phát triển, nền độc lập mới bền vững. Chăm lo đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân là đồng thời quan tâm nhu cầu vật chất của nhân dân và cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

  Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Hội LHPN Việt Nam, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai trong các cấp Hội phụ nữ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện phong trào thi đua: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”; cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực, gắn với công việc hàng ngày của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Đặc biệt, “học tập”“làm theo” Bác, Hội Phụ nữ các cấp đã phát huy hiệu quả các mô hình, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo cho hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các chị có điều kiện học tập nâng cao kiến thức, có vốn sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. 

IMG_8957.JPG (2.13 MB)        

Chị Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch phụ trách - Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm  thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

   Hội LHPN các cấp đã phát huy hiệu quả hoạt động của 375 mô hình “Chi hội Phụ nữ mẫu” và 420 chi hội phụ nữ giúp 428 chi hội phụ nữ. Từ đó góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Hội ngày càng vững mạnh, hỗ trợ tích cực cho công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện các phong trào thi đua; đồng thời tạo được mạng lưới tuyên truyền viên rộng rãi trong các cấp Hội.

   Hiệu quả từ các mô hình “học tập” và “làm theo” gắn với các phong trào thi đua, giúp phụ nữ nghèo vượt khó, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, phụ nữ

    Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc chăm lo đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, một trong những nhiệm vụ của tổ chức Hội là “Vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình hạnh phúc”, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cấp Hội tăng cường thực hiện các giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ nữ nghèo phát triển kinh tế một cách cách có hiệu quả; chú trọng tới việc xây dựng các mô hình “làm theo” Bác. Có thể nói, mô hình “làm theo” là một trong những hoạt động nổi bật của các cấp Hội, đặc biệt, phong trào phụ nữ thực hiện tiết kiệm đã trở thành điểm nhấn trong suốt thời gian qua, thực sự mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hội viên, phụ nữ có việc làm, cải thiện kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

IMG_4033.JPG (2.57 MB)  

Mô hình "Heo đất tiết kiệm" giúp phụ nữ nghèo của Hội LHPN huyện Cam Lâm

    Nhằm giúp hội viên, phụ nữ có vốn để sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, Hội Phụ nữ các cấp đã thực hiện tín chấp với các ngân hàng như: Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách - xã hội..., hỗ trợ nhu cầu vay vốn cho chị em. Song song với hoạt động tín chấp vay vốn, các cấp Hội phối hợp với Hội Nông dân, Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư, Phòng Nông nghiệp, Phòng Lao động, các hợp tác xã, Trung tâm dạy nghề đã tư vấn nghề cho hơn 2.800 lao động nữ; phối hợp tổ chức 149 lớp dạy nghề cắt may, làm bánh, nấu ăn, đan lát, bóc tách hạt điều, giúp việc gia đình, nghiệp vụ nhà hàng …cho 5.218 chị; phối hợp với Hội Nông dân, Trung tâm Khuyến nông, Phòng Kinh tế mở 110 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản … cho 3.043 chị. Ngoài ra, các cấp Hội đã đã giới thiệu và tạo việc làm cho 12.086 chị thông qua các Phiên giao dịch việc làm, các hợp tác xã, các cơ sở, công ty, xí nghiệp tại địa phương và trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp.

     Bên cạnh nguồn vốn vay tín chấp, đào tạo, giới thiệu việc làm, Hội LHPN các cấp còn tổ chức nhiều nhiều phong trào, hoạt động phù hợp với địa phương và giàu tính nhân văn để giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn như: Nâng cánh những ước mơ, Chiếc bánh kết nối tình thương (Nha Trang); Chị ngã em nâng, Chung tay vì trẻ thơ (Cam Lâm), Cùng chị em vượt khó (Diên Khánh); Bữa ăn tình thương (Vạn Ninh, Ninh Hòa); “Phụ nữ tiết kiệm điện, nước sinh hoạt”, “Tiết kiệm góp vốn xoay vòng”, “Mỗi hội viên học tập gương Bác qua 01 mẩu chuyện kể”, “Cùng chị em vượt khó”…; hay xây dựng các hình thức tiết kiệm theo gương Bác như: phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, Gia đình hội viên, phụ nữ  tham gia tiết kiệm điện”, “Tổ PN tiết kiệm mua bảo hiểm y tế”, “Tổ PN tiết kiệm giúp thành viên trả nợ NHCSXH”

     Các cấp Hội tiếp tục duy trì các hình thức tiết kiệm như ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, tiết kiệm xoay vòng, tiết kiệm giúp nhau, heo đất tiết kiệm… tại 1.034/1.034 chi Hội. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.569 tổ/nhóm tiết kiệm xoay vòng, 1.372 tổ tiết kiệm giúp nhau, 1.241 tổ TK&VV NHCSXH, 4.292 heo đất tiết kiệm, 96 Hội PN cấp xã có hoạt động “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”…, có hơn 115.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm với tổng số tiền gần 94,2 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động, trong 2 năm qua, các cấp Hội đã giúp vốn, ngày công lao động, cây, con giống… cho 20.997 hộ phụ nữ nghèo và 14.436 phụ nữ nghèo là chủ hộ, qua đó góp phần ổn định cuộc sống gia đình cho chị em phụ nữ.

      Ngoài ra, các cấp Hội còn tăng cường công tác xã hội từ thiện giúp hội viên, phụ nữ không may gặp khó khăn đột xuất do thiên tai bão lũ, hỏa hoạn…Nhiều hoạt động, việc làm như: “Hai giúp một”, “Việc làm nhỏ, nghĩa tình lớn”, “Hướng tới tương lai”, Cặp lá yêu thương, Ấm áp nghĩa tình, San sẻ yêu thương, Vì sức khỏe trẻ em vùng cao… góp phần giúp hội viên, phụ nữ, giúp nhau vượt khó, cải thiện cuộc sống gia đình. Tiêu biểu như: Hội LHPN thành phố Nha Trang phát động mô hình “Bữa cơm chay từ thiện”; Hội LHPN thị xã Ninh Hòa phong trào “Áo trắng cùng em đến trường”, “Thắp sáng tương lai”, qua đó tặng quần, áo, vở viết, cặp cho học sinh nghèo, khó khăn; Hội Phụ nữ Cảnh sát PCCC xây dựng quỹ “Nghĩa tình chị em” nhằm giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ những người khác trong cộng đồng khi gặp khó khăn; Chương trình “Tiếp lửa yêu thương” của Hội Phụ nữ An ninh nhân dân (Hội Phụ nữ Công an tỉnh): nhận đỡ đầu 01 trẻ (hiện đang học lớp 1); mô hình “Công trình nâng cánh ước mơ” cho trẻ em đến trường của Hội LHPN huyện Vạn Ninh với 30 suất học bổng và 180 phần quà cho trẻ em nghèo với số tiền trên 37 triệu đồng…

      Nhằm giúp cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, thêm thu nhập, các cấp Hội tiếp tục duy trì thực hiện mô hình trao phương tiện sinh kế. Tính đến nay, các cấp Hội đã trao 208 phương tiện sinh kế gồm máy may, máy ép nước mía, xe máy cũ, bộ xoong nồi nấu phở, nấu bánh canh…cho 208 chị với tổng số tiền là 359,8 triệu đồng. Nhìn chung, mô hình trao phương tiện sinh kế không những được cán bộ, hội viên nhiệt tình hưởng ứng mà còn thu hút được nhiều mạnh thường quân tham gia. Đa số các hội viên phụ nữ được nhận phương tiện sử dụng có hiệu quả, vượt khó vươn lên thoát nghèo.

      Qua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua, thực hiện các mô hình hoạt đã giúp hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong toàn tỉnh.

                                                                                                             Ban Tuyên giáo-Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa