Thông tin hoạt động Góc tư vấn hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc phát triển bền vững thuộc Đề án 938

|

           Thực hiện các hoạt động năm 2019 của Đề án 938“Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với chủ đề “Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em” gắn với việc thực hiện chủ đề năm của Hội “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức ra mắt “Góc tư vấn hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững” nhằm tư vấn, trợ giúp pháp lý về hôn nhân gia đình; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em; cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe, kỹ năng ứng xử các mối quan hệ trong gia đình, hướng đến xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

         Với 2 hình thức tư vấn: trực tiếp (điện thoại) và gián tiếp (Hỏi – đáp trên trang web của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa: www.phunu.khanhhoa.gov.vn). Thành viên Góc tư vấn tham gia trên tinh thần tự nguyện, chịu sự điều hành trực tiếp của Ban Điều hành Đề án 938 tỉnh và hoạt động trong phạm vi trách nhiệm được giao.

Dưới đây là một số thông tin hoạt động Góc tư vấn:

Vimage002.jpg (32 KB)

image003.jpg (98 KB)image005.jpg (117 KB)

ban-dieu-hanh-de-an-938-tinh-ra-mat-goc-tu-van-ho-tro-xay-dung-gia-dinh-hanh-phuc-phat-trien-ben-vung-1.jpg (176 KB)

                                                                         Vân Hạ