Di chúc miệng bị hủy bỏ khi nào?

|

Nội dung câu hỏi:

05 tháng trước trong lúc nguy kịch tưởng không qua khỏi bố tôi có lập di chúc miệng để lại tài sản cho các con, lúc lập di chúc miệng thì có 2 người làm chứng và sau này đã ghi chép lại rồi đi công chứng nội dung di chúc này. Sau đó, bố tôi đã qua khỏi khỏe mạnh thì di chúc đó có hiệu lực pháp lý không?

 

Nội dung trả lời:

Với những thông tin bạn cung cấp xin tư vấn cho bạn như sau: 

Theo Điều 629 Bộ luật dân sự 2015 quy định về di chúc miệng như sau: “Điều 629. Di chúc miệng 

  1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.
  2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ”.

Như vậy, việc lập di chúc miệng để lại tài sản cho các con của Bố bạn ở thời điểm trong lúc nguy kịch và có 2 người làm chứng là đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại thời điểm bạn hỏi tức là 05 tháng sau khi Bố bạn đã khỏe mạnh trở lại thì di chúc miệng được lập trước đó mặc nhiên bị hủy bỏ; bỏi vì nó đáp ứng 02 nội dung được quy định  tại  Khoản 2 Điều 629 Bộ luật dân sự 2015 đó là người lập di chúc còn sống, minh mẫm, sáng suốt và thời gian kể từ thời điểm lập di chúc miệng đã quá 03 tháng.

Trên đây là hướng giải quyết về trường hợp bạn hỏi.