Độ tuổi kết hôn được tính thế nào?

|

Câu hỏi:

Em nghe nói con gái 18 tuổi, con trai 20 tuổi thì đủ tuổi kết hôn; Em là nữ, sinh ngày 20/10/2001, vậy đến năm 2019 là em đủ tuổi kết hôn hay phải đợi hết năm 2019 mới được kết hôn?

                                                                             Nguyễn Thị Huyền

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp, xin có ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014: 

“Điều 8. Điều kiện kết hôn

  1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

       a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

       b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

       c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

      d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

  1. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”.

     Ngoài ra, độ tuổi kết hôn được xác định theo ngày, tháng, năm sinh căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 2, Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06 tháng 01 năm 2016 Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình:

     “1. “ Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình là trường hợp nam đã đủ hai mươi tuổi, nữ đã đủ mười tám tuổi trở lên và được xác định theo ngày, tháng, năm sinh.

Trường hợp không xác định được ngày sinh, tháng sinh thì thực hiện như sau:

     a) Nếu xác định được năm sinh nhưng không xác định được tháng sinh thì tháng sinh được xác định là tháng một của năm sinh;

     b) Nếu xác định được năm sinh, tháng sinh nhưng không xác định được ngày sinh thì ngày sinh được xác định là ngày mùng một của tháng sinh”.

Theo quy định như trên thì bạn đủ tuổi kết hôn từ ngày 20/10/2019.

Luật gia tư vấn