Nhầm họ tên trên giấy khai sinh xin sửa có khó không?

|

Hỏi:

Trên giấy khai sinh của em ghi Vỏ Duy Nam (dấu hỏi). Còn những giấy tờ khác như: Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy tờ xe, giấy đăng ký kết hôn đều là Võ Duy Nam (dấu ngã). Vậy em có đổi họ từ Vỏ (dấu hỏi) thành Võ (dấu ngã) trên Giấy khai sinh theo giống những giấy tờ khác được không?

                                                                             Võ Duy Nam

Trả lời:

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Việc thay đổi, cải chính những nội dung trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh phải tuân thủ quy định chặt chẽ về trình tự, thủ tục. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

Ở trường hợp của bạn có thể hiểu là có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch và sự thiếu kiểm tra khi nhận giấy khai sinh của người làm đăng ký khai sinh cho bạn; trong trường hợp này bạn phải làm thủ tục cải chính khai sinh.

Về điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch được quy định tại Điều 07, Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ như sau:

“1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.”

Như vậy, khi có đủ các điều kiện như quy định trên bạn cần liên hệ tại UBND cấp xã để được cải chính Giấy khai sinh.

Thủ tục cải chính Giấy khai sinh được thực hiện theo Điều 28 của Luật Hộ tịch 2014, cụ thể như sau:

- Người yêu cầu cải chính Giấy khai sinh nộp Tờ khai theo mẫu và các giấy tờ liên quan cho UBND cấp xã nơi đăng ký khai sinh

- Trong 03 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy việc cải chính là có cơ sở, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi vào Giấy khai sinh. Nếu cần thời gian xác minh, thời hạn giải quyết tối đa là 06 ngày làm việc.

Nếu việc cải chính có cơ sở, cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác minh như qua tàng thư, hộ khẩu, CMND tại công an, qua học bạ để đề xuất UBND cùng cấp quyết định việc cải chính hộ tịch.

Luật gia tư vấn