Hội PN huyện Khánh Sơn tổ chức lớp truyền thông chuyển đổi hành vi về công tác phát triển dân số và kỹ năng nuôi dạy con năm 2019

|

Vừa qua, tại Hội trường UBND xã Sơn Lâm, Hội LHPN huyện Khánh Sơn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện - Khoa Dân số tổ chức mở lớp truyền thông chuyển đổi hành vi về công tác phát triển Dân số và kỹ năng nuôi dạy con năm 2019.

lop truyen thong DS tai Son Lam Khanh Son.jpg (78 KB)

Toàn cảnh lớp truyền thông

Tại buổi truyền thông, các học viên được nghe báo cáo viên tuyên truyền và trao đổi 02 chuyên đề: Kỹ năng nuôi dạy con phát triển về nhân cách và thể chất; cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với các phong trào thi đua năm 2019. Qua lớp truyền thông các hội viên, phụ nữ được tiếp thu các kiến thức về công tác phát triển Dân số; Kỹ năng nuôi dạy con phát triển về nhân cách và thể chất; chuyên đề cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; gắn với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức: “tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang”. Lớp truyền thông đã thảo luận sôi nổi, chia sẻ kinh nghiệm trong cách nuôi dạy con, kỹ năng sống, lối sống lành mạnh, trong sáng, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới … thu hút hơn 100 chị tham gia.

Từ đó các cấp Hội địa phương đã chủ động, sáng tạo xây dựng nhiều mô hình rất có ý nghĩa và hiệu quả thiết thực mô hình như: CLB "xây dựng gia đình hạnh phúc", tổ phụ nữ không mắc các tệ nạn xã hội, nhóm phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ “5 không 3 sạch”, tổ phụ nữ đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ “phụ nữ làm kinh tế giỏi, câu lạc bộ “giáo dục cha mẹ nuôi dạy con tốt”; câu lạc bộ “không sinh con thứ 3”...và nhiều mô hình khác mang lại hiệu quả cao trong công tác Hội - phong trào phụ nữ.

Thông qua lớp truyền thông cán bộ, hội viên, phụ nữ đã được tăng cường nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng về công tác Dân số và phát triển, đặc biệt kỹ năng nuôi dạy con, thành lập nhiều mô hình cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” từng bước góp phần nâng cao chất lượng Dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cao Thị Minh Hải