Hội LHPN huyện Khánh Vĩnh: Tập huấn hội viên nòng cốt, cốt cán trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh năm 2021

|
 

Vừa qua, Hội LHPN huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức 03 lớp tập huấn hội viên nòng cốt, cốt cán trên địa bàn huyện năm 2021 cho 120 chị tại 03 cụm cánh Bắc, cánh Tây và Trung tâm.

image001.jpg (64 KB)

Quang cảnh lớp tập huấn tại UBND xã Liên Sang (thuộc cụm cánh Tây)

Tham gia lớp tập huấn, học viên được trang bị những kiến thức về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; một số vấn đề phát triển kinh tế xoá đói, giảm nghèo bền vững cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi; kỹ năng và phương pháp tổ chức sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ, câu lạc bộ, đội, nhóm; kỹ năng  nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ.

image003.jpg (93 KB)

Quang cảnh lớp tập huấn tại UBND xã Khánh Bình (thuộc cụm cánh Bắc)

Đây là nội dung quan trọng và cần thiết nhằm giúp lực lượng nòng cốt, cốt cán Hội phụ nữ cơ sở nâng cao kiến thức, phát huy vai trò, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

      Nhật Linh - Hội LHPN huyện Khánh Vĩnh