Nha Trang: Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

|

        Vừa qua, tại hội trường UBND phường Vĩnh Trường, Hội LHPN 4 phường gồm Vĩnh Trường, Phước Long, Vĩnh Nguyên và Ngọc Hiệp tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh với chủ đề Đồng hành hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”.

image002.jpg (38 KB)

image003.jpg (235 KB)

 

Mô hình "Hũ gạo tình thương"

Tại Hội nghị, các chị đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc đổi mới hình thức tuyên truyền nhằm đa dạng các hình thức tập hợp, thu hút hội viên tham gia vào Hội, xây dựng tổ chức Hội cơ sở ngày càng vững mạnh. Đồng thời, để trang bị và củng cố thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, các chị còn tham gia trò chơi tìm hiểu kiến thức về chủ đề “Chống rác thải nhựa”; thực diễn sinh hoạt chi hội với mô hình “Hũ gạo tình thương”. Bằng dẫn chứng trực quan sinh động, hội nghị đã tạo không khí vui tươi, gắn kết các đơn vị, giúp các chị là cán bộ, chi hội trưởng, hội viên nòng cốt có điều kiện được giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng trong hoạt động công tác Hội ở cơ sở.

                                       Ngọc Linh