Một số lưu ý khi trả lời phỏng vấn báo chí

|
Với sự phát triển của báo chí hiện nay, việc trả lời phỏng vấn của cán bộ Hội sẽ trở nên thường xuyên hơn và ở tất cả mọi cấp, về tất cả các vấn đề liên quan đến phụ nữ. Cần coi việc trả lời phỏng vấn báo chí là cơ hội để cán bộ Hội thể hiện quan điểm chính thức của Hội, cung cấp thông tin đa chiều (về quan điểm, cách tiếp cận, tác động đến phụ nữ, những việc Hội đã làm…), để giải thích những vấn đề mà dư luận hiểu chưa đúng. Quan trọng hơn, trả lời phỏng vấn báo chí còn là cơ hội để các cấp Hội định hướng dư luận và bác bỏ thông tin sai lệch.

- Để cuộc phỏng vấn được tốt, quan trọng nhất là khâu chuẩn bị. Một số điều cần nhớ trong khi chuẩn bị:

+ Yêu cầu được nhận câu hỏi trước để chuẩn bị nội dung. Nếu thấy có câu hỏi không phù hợp, không sát với nội dung hoạt động Hội, tình hình phụ nữ có thể yêu cầu phóng viên điều chỉnh câu hỏi cho phù hợp hơn.

+ Chuẩn bị trước nội dung trả lời. Nên chuẩn bị bằng văn bản dưới dạng các ý chính, theo một trình tự logic, có thông tin chứng minh cho các nhận định (nên sắp xếp thông tin ở các mức  phải có - cần có - nên có để tuỳ theo thời lượng và tính chất cuộc phỏng vấn mà cung cấp thông tin), nêu bật thông điệp/quan điểm của Hội. Nên tìm hiểu về định hướng/mối quan tâm của báo/tạp chí để chuẩn bị nội dung trả lời phù hợp với độc giả. Khi soạn câu trả lời, cần lựa chọn từ ngữ phù hợp (tránh các từ dễ bị ngọng, nhịu). Đối với các nội dung quan trọng, nên xin ý kiến tham vấn của các chuyên gia hoặc những người có hiểu biết về vấn đề.

+ Xác định thời gian, địa điểm trả lời phỏng vấn phù hợp (không quá vội, cũng không quá dư thời gian).

+ Chuẩn bị sẵn các tài liệu, báo cáo, thông tin liên quan để nếu cần sẽ sử dụng.

+ Dựa vào tôn chỉ, mục đích của tờ báo cũng như các ý kiến của dư luận để dự kiến các vấn đề có thể sẽ bị hỏi ngoài các câu hỏi được cung cấp trước để có sự chuẩn bị.

+ Chuẩn bị trang phục phù hợp nhưng thoải mái, dễ chịu.

+ Nên tạo thiện cảm với phóng viên từ trước khi gặp bằng cách thể hiện sự sẵn sàng, cởi mở khi trả lời phỏng vấn ngay từ khi liên lạc.

- Những điều cần nhớ khi trả lời phỏng vấn

+ Trả lời ngắn gọn, đi thẳng vào câu hỏi.

+ Luôn bám sát thông điệp và nhắc lại điểm cần nhấn mạnh.

+ Sử dụng ngôn từ dễ hiểu, sinh động; hạn chế dùng thuật ngữ.

+ Không nên liệt kê quá nhiều số liệu. Trường hợp cần cung cấp số liệu, nên làm tròn số, sử dụng các biểu/bảng (trường hợp trả lời truyền hình).

+ Thể hiện thái độ chân thành, bình tĩnh, thân thiện.

+ Nếu trả lời truyền hình, cần sử dụng biểu cảm bằng mặt, ngôn ngữ cơ thể.

+ Lưu ý là chúng ta có quyền từ chối không trả lời câu hỏi nếu không đủ thông tin và có quyền yêu cầu phóng viên cho xem lại bài trước khi đăng .

- Những điều không nên làm khi trả lời phỏng vấn báo chí

+ Không nên thay đổi lịch, địa điểm phỏng vấn quá nhiều, nhất là khi sát giờ phỏng vấn.

+ Tránh tranh luận gay gắt, đôi co với phóng viên.

+ Không nên nói lan man, không có trọng điểm.

+ Không nên thể hiện thái độ chỉ trích, khó chịu hoặc bị kích động, mất bình tĩnh vì những câu hỏi khiêu khích.

Hội LHPN tỉnh