Vai trò của Hội LHTP Nha Trang trong công tác tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội

|

Những năm qua, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Nha Trang, nhất là tệ nạn ma túy ngày càng diễn biến phức tạp; việc buông lỏng quản lý, giáo dục con em, ý thức chấp hành pháp luật, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế… đó chính là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội từ trong gia đình. Chính vì thế, NQLT 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an ra đời được xem như điều kiện quan trọng giúp Hội thực hiện tốt hơn vai trò của mình.

Hội đã triển khai NQLT 01 lồng ghép với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó chú trọng tiêu chí (không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội). Ngoài ra, Hội đã phối hợp với Công an thành phố tổ chức các lớp tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, cướp giật cho hội viên và thanh niên. Tuyên truyền đến đông đảo các bà mẹ và ông bố có con dưới 16 tuổi, trẻ vị thành niên các kiến thức về kỹ năng sống, cách chăm sóc, nuôi dạy con, tâm lý trẻ vị thành niên, tiền hôn nhân… Tổ chức các lớp tuyên truyền phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” cho hàng nghìn cán bộ Hội, và cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên, nữ cán bộ đoàn và cán bộ y tế cơ sở.

Thành lập và đi vào hoạt động nhiều mô hình hiệu quả tại địa phương như: mô hình “2 + 1” (Phụ nữ, Công an và Cựu Chiến binh) thuộc phường Xương Huân; “Chi hội tự quản”, “Chi hội không có chồng, con nghiện ma túy” thuộc xã Vĩnh Thạnh, phường Vĩnh Phước, Phước Hải, Ngọc Hiệp…, xây dựng các CLB “phòng, chống HIV/AIDS”, CLB “phòng, chống ma túy”, CLB “phòng, chống tội phạm - TNXH”, CLB “Pháp luật”, CLB “gia đình hạnh phúc”,… thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và thành lập các mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Hội còn vận động xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, khó khăn. Mô hình “Trao phương tiện sinh kế” cho phụ nữ nghèo được triển khai thực hiện từ năm 2014, đã trao cho hơn 100 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, như máy vắt sổ, máy may công nghiệp, tủ cấp đông, máy nước nóng, máy giặt, bộ bàn ghế, tủ đựng thức ăn, xe nước mía, xe máy cũ. Mô hình “Khá giúp khó” đã tặng tủ lạnh, xe đạp, xe máy, bộ salon và quần áo… đã qua sử dụng cho phụ nữ khó khăn. Vận động tham gia Tổ tiết kiệm xoay vòng không lấy lãi, đã giúp hàng trăm lượt phụ nữ làm ăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, có thời gian chăm sóc, giáo dục con, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để góp phần thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 tốt hơn trong thời gian tới, Hội LHPN thành phố Nha Trang đề ra một số giải pháp:

         Một là: Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tập trung công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội cơ sở, phấn đấu tỷ lệ thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội đạt trên 80% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên; 90% trở lên cơ sở Hội đạt vững mạnh, xuất sắc, không có cơ sở yếu kém.

         Hai là, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho phụ nữ nhất là nữ thanh niên tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết dân tộc, các chuẩn mực về giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam. Chủ động phối hợp với cơ quan Công an các cấp tăng cường giáo dục pháp luật cho các thành viên gia đình, cũng như giáo dục trách nhiệm quyền hạn và nghĩa vụ công dân trong mỗi gia đình. Đăng ký thi đua gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội và không đua xe trái phép; đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ tác hại của tệ nạn xã hội để mỗi gia đình chủ động phòng ngừa, đấu tranh và tăng cường quản lý, giáo dục các con em và người thân của mình.

        Ba là, chủ động phối hợp với Công an các cấp, củng cố và tăng cường hoạt động gắn với nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ với việc phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, tố giác, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tại gia đình và địa bàn dân cư. Gắn nội dung sinh hoạt Hội với nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật và xây dựng gia đình “No ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc”, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

         Bốn là, phối hợp với cơ quan Công an chủ động đề xuất với chính quyền các cấp tạo điều kiện để Hội Phụ nữ tham gia tổ chức, quản lý những mô hình trung tâm xúc tiến việc làm, cơ sở từ thiện để đưa các đối tượng phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc các đối tượng sau mãn hạn tù, tập trung cải tạo và học nghề, lao động sản xuất ổn định cuộc sống; tạo điều kiện về cơ sở vật chất để Hội tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao cho các đối tượng trên, đồng thời liên hệ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giới thiệu, giải quyết việc làm cho chị em.

        Năm là: Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hội LHPN tỉnh

Tin tức khác