Hàng triệu cán bộ, công chức không còn phải kê khai tài sản hàng năm

|

Từ ngày 1/7/2019, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 sẽ chính thức có hiệu lực. Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật này là điều chỉnh đối tượng phải kê khai tài sản lần đầu và hàng năm.

hang-trieu-can-bo-cong-chuc-khong-con-phai-ke-khai-tai-san-hang-nam.jpg (42 KB)

Chỉ còn khoảng 5.000 cán bộ, công chức phải kê khai tài sản hàng năm
(Ảnh minh họa)

Thu hẹp đối tượng phải kê khai tài sản hàng năm

Theo quy định trước đây tại Luật Phòng, chống tham nhũng 2005, việc kê khai tài sản hàng năm được áp dụng đối với tất cả đối tượng sau:

- Cán bộ từ Phó trưởng phòng của UBND cấp huyện trở lên và tương đương trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Một số cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; người làm công tácquản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Từ ngày 01/7/2019, theo khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, các đối tượng phải kê khai tài sản hàng năm chỉ còn:

- Người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên

- Người không thuộc trường hợp trên, làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác.

Việc kê khai phải được hoàn thành trước ngày 31/12 hàng năm.

Như vậy, với điều chỉnh nêu trên của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, ước tính số lượng cán bộ, công chức phải kê khai tài sản hàng năm giảm từ 1,1 triệu người xuống chỉ còn khoảng 5.000 người (theo số liệu trên tờ Dân trí).

Theo luatvietnam.vn