Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ hội viên hội liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở năm 2019

|

Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở; đồng thời phát huy đầy đủ vai trò, nâng cao trách nhiệm của ngành Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong công tác này, vừa qua, Hội LHPN tỉnh phối hợp Sở Tư pháp tỉnh tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ tại thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, huyện Khánh Sơn và huyện Cam Lâm.

Lop tap huan PBGDPL nam 2019.jpg (65 KB)

Có gần 300 cán bộ, hội viên tham gia đợt tập huấn, tại đây các chị đã được nghe báo cáo viên giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản luật như: Luật tín ngưỡng và tôn giáo; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật đặc xá; Bộ Luật hình sự (trích Luật: phần thứ nhất - Những Quy định chung); liên hệ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và những vấn đề quản lý xã hội tại các địa phương hiện nay. Ngoài ra, thông qua các tình huống cụ thể về pháp luật, nội dung tuyên truyền pháp luật được báo cáo viên viện dẫn sinh động để các hội viên, phụ nữ dễ hiểu và dễ nhớ.

Thùy Dung