Hội LHPN xã Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh) tổ chức Hội nghị tuyên truyền BHXH và BHYT tự nguyện năm 2020

|

Vừa qua, Hội LHPN xã Vạn Thọ phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Vạn Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện cho 20 cán bộ, hội viên, nông dân xã Vạn Thọ và các hộ có nhu cầu tham gia bảo hiểm tự nguyện.

Van Tho to chuc tuyen truyen BHXH va BHYT tu nguyen nam 2020 1.jpg (72 KB)

Tại Hội nghị này cán bộ, hội viên, phụ nữ đã được báo cáo viên là chuyên viên bảo hiểm xã hội huyện Vạn Ninh truyền đạt những điểm mới, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước có lợi cho người tham gia về bảo hiểm y tế, triển khai chính sách của Đảng về bảo hiểm xã hội tự nguyện an sinh xã hội cho cán bộ, hội viên, nông dân biết để đăng ký tham gia. Số người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn xã trên 95%.

Qua hội nghị lần nay cán bộ hội viên nòng cốt, tuyên truyền viên đã tiếp thu thêm được nhiều nội dung, kiến thức cũng như chính sách mới về việc tham gia BHYT và BHXH tự nguyện để tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân hiểu về chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, an sinh xã hội.

                                                              Hội LHPN huyện Vạn Ninh