Luật gia tư vấn: Làm thế nào để bán di sản thừa kế khi một trong số những người hưởng tài sản thừa kế không đồng ý

|

Câu hỏi:

Ông bà ngoại em mất năm 2000 và 2002, có để lại 01 ngôi nhànhưngkhông có di chúc hay dặn dògì. Ông bà em có 4 người con, 2 người đã ở riêng; nhà (ông bà) chỉ còn lại dì lớn em và gia đình cậu năm ở đó, 03 năm trước cậu năm em mất, do dì lớn em và vợ cậu em ở chung không hợp nên muốn bán nhà.

Gia đình em ai cũng đồng ý chỉ có vợ cậu năm là không đồng ý kí giấy bán nhà, vợ cậu năm em yêu cầu phải chia 5 tỷ (nửa giá trị căn nhà) cho riêng mình mới chịu đồng ý bán, gia đình em không đồng ý với ý kiến đó.

Xin hỏi để bán được ngôi nhà mà không cần làm theo ý của vợ cậu năm em thì phải làm thế nào?

                                                                                                Nguyễn Phước Hòa

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015:

“Người thừa kế theo pháp luật

  1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
  2. a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
  3. b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
  4. c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
  5. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
  6. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Theo quy định trên, hàng thừa kế thứ nhất ngôi nhà của ông bà bạn để lại được xác định là 4 người con.

Cũng theo đó phần di sản thừa kế của cậu năm được hưởng từ ngôi nhà ông bà để lại được xác định là tài sản riêng của cậu, khi cậu mất đi thì vợ cậu về nguyên tắc được hưởng thừa kế.

Như vậy, trong trường hợp này những người được hưởng tài sảncó thể thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của ông bà. Nếu các bên không thể thỏa thuận được thì một trong những người thừa kế có quyền khởi kiện ra Tòa án yêu cầu phân chia di sản.

                                                                    Luật gia tư vấn