Hội Phụ nữ Diên Khánh với công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức xây dựng “Chi Hội phụ nữ mẫu”

|

Hội LHPN huyện Diên Khánh hiện có 30.440 hội viên, 95 chi hội, thuộc 20 cơ sở (19 cơ sở Hội thuộc các xã, thị trấn và Hội Phụ nữ Công an huyện). Những năm qua, công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ then chốt của Hội, được Hội quan tâm và đề ra nhiều biện pháp để thực hiện, trong đó hoạt động tổ chức xây dựng Chi hội Phụ nữ mẫu nhằm nâng cao chất lượng các chi hội là một giải pháp quan trọng.

image003.png (330 KB)

image007.png (362 KB)

image011.png (737 KB)

Hình ảnh một số hoạt động tại các chi hội mẫu

Mô hình xây dựng Chi hội mẫu được Hội Phụ nữ huyện hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở triển khai thực hiện xây dựng Chi hội mẫu với 5 tiêu chí là: Tổ chức sinh hoạt có chủ đề, nội dung phong phú, kỹ năng điều hành sinh hoạt tốt; hội viên sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần thường xuyên đạt trên 80% trở lên, trong đó lực lượng hội viên nòng cốt đạt 20%; hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí gia đình “5 không 3 sạch” đạt 85% trở lên; hội viên phải đóng hội phí đầy đủ và có thẻ hội viên đạt 100%; có mô hình hoạt động sáng tạo. Cách thức triển khai như sau: đầu năm, các chi Hội đăng kí xây dựng Chi Hội mẫu với Hội LHPN xã, thị trấn. Các cơ sở Hội tổng hợp số Chi hội đăng kí xây dựng, báo cáo về Hội Phụ nữ huyện danh sách. Trong năm, những chi hội đã đăng kí không ngừng phấn đấu theo 5 tiêu chí. Hội Phụ nữ huyện và cơ sở thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các chi Hội thực hiện theo 5 tiêu chí. Đến cuối năm, cùng với việc đánh giá xếp loại thi đua, các chi hội tự rà soát đánh giá hoạt động, nếu đạt được cả 5 tiêu chí thì gửi hồ sơ đề nghị Ban Chấp hành Hội cơ sở xét duyệt sau đó gửi hồ sơ về Ban Thường vụ Hội LHPN huyện xem xét công nhận.

Thời gian đầu, chỉ có các chi xuất sắc, số lượng hội viên thấp mới đăng kí xây dựng Chi hội mẫu. Sau khi Hội Phụ nữ huyện đưa nội dung xây dựng chi hội mẫu vào các chỉ tiêu thi đua hàng năm. Ngày càng có nhiều chi hội đăng kí xây dựng chi hội mẫu. Việc đánh giá, công nhận Chi hội mẫu được tiến hành mỗi năm. Có chi hội năm trước đạt 5 tiêu chí nhưng năm nay không phấn đấu, giữ phong trào, thì không đạt Chi hội mẫu. Chi hội đã đạt phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt Chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu. Hàng năm, huyện Hội xét tặng Giấy khen cho các Chi hội mẫu tiêu biểu xuất sắc trong dịp tổng kết công tác Hội.

Mô hình Chi hội mẫu, đã làm cho chất lượng sinh hoạt hội ở cơ sở được nâng lên đáng kể góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Các chi hội đạt 5 tiêu chí thực sự nổi trội hơn các chi hội khác về nhiều mặt. Cụ thể như: việc tổ chức sinh hoạt tại chi hội có nội dung phong phú, sôi nổi. Thông tin đem đến hội viên đa dạng, hấp dẫn. Điều này đã thu hút được hội viên, làm cho tỉ lệ hội viên tham gia sinh hoạt ngày càng cao. Một số chi hội mẫu xuất sắc nhiều năm liền đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Chi hội Dinh Thành thuộc Hội LHPN thị trấn Diên Khánh nổi bật với mô hình “Chung tay giúp sức”; Chi hội Đồng Bé xã Diên Thọ vận động hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình “5 không - 3 sạch” gắn với phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới trồng hoa các tuyến đường phụ nữ tự quản; Chi  hội Phú Khánh Thượng xã Diên Thạnh có nhiều biện pháp hỗ trợ tích cực giúp phụ nữ thoát nghèo, thành lập mô hình tổ làng nghề bánh tráng, giới thiệu việc làm cho hội viên ...

Việc xây dựng chi hội mẫu tại các địa phương đã được sự ủng hộ nhiệt tình của chị em hội viên, phụ nữ, với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ Hội; đến nay, có 40 mô hình Chi hội Phụ nữ mẫu được thành lập tại 19 xã, thị trấn và 7 chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu được công nhận năm 2018. Mô hình này đã đi vào chiều sâu và hoạt động có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Thanh Bình