Chung tay thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”

|

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, trong thời gian qua các cấp Hội PN trong toàn tỉnh đã có nhiều nội dung tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp phụ nữ và người dân, tuy nhiên hiệu quả đạt được vẫn chưa cao. Trong thời gian đến, để phong trào đạt được theo các yêu cầu đã đặt ra, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị các cấp Hội cần tập trung làm tốt các nội dung:

- Phát động 100% cán bộ Hội các cấp gương mẫu thực hiện và vận động người thân hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy và “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

- Triển khai sử dụng phích/bình đựng nước thủy tinh/inox thay thế các chai nhựa đựng nước tinh khiết tại các cuộc họp, tiếp khách do các cấp Hội tổ chức.

- Tổ chức tuyên truyền đến 100% Chi, tổ Hội phụ nữ; ít nhất 80% HVPN nhằm vận động cán bộ, HVPN không sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay túi nilon và sản phẩm nhựa trong sinh hoạt đời sống.

chung-tay-thuc-hien-phong-trao-chong-rac-thai-nhua anh 1.JPG (135 KB)

Hội LHPN tỉnh tổ chức Lễ phát động "Phụ nữ Khánh Hòa nói không với rác thải nhựa"

chung-tay-thuc-hien-phong-trao-chong-rac-thai-nhua - anh 2.JPG (147 KB)

chung-tay-thuc-hien-phong-trao-chong-rac-thai-nhua- anh 3.jpg (115 KB)

Hội LHPN các huyện, thị, thành phố ra quân hưởng ứng Phong trào "Chống rác thải nhựa"

- Tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương nhằm hưởng ứng thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” như mô hình: Phân loại rác thải tại nguồn; Tận dụng vải bạt cũ may túi; Thùng rác môi trường; Dùng cặp lồng đi mua thức ăn thay túi nilong; Mô hình phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon khi đi chợ …

- Vận động các nữ doanh nghiệp/ nữ tiểu thương giảm thiểu việc sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, HVPN và cộng đồng về những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường để tăng cường kết nối trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

chung-tay-thuc-hien-phong-trao-chong-rac-thai-nhua- anh 4.jpg (40 KB)

Ra mắt mô hình “Phụ nữ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần”

-  Phối hợp với các ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí trong các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, HVPN và cộng đồng về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

- 100% xã/phường xây dựng được ít nhất 02 gương điển hình/năm về thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và phong trào “Chống rác thải nhựa”; phát hiện và kịp thời cung cấp gương điển hình làm tốt phong trào để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phát động 100% Chi hội ít nhất ra quân dọn vệ sinh môi trường và thu gom, phân loại rác thải nhựa 1 tháng 1 lần.

Với ý thức trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về tác hại của rác thải nhựa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng cùng thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa. Nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; khuyến khích và vận động người dân tăng cường các hoạt động tiêu thụ bền vững. Phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh.

                                                          Hội LHPN tỉnh