Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới của Hội LHPN xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh

|

Trong những năm gần đây tình hình kinh tế văn hóa xã hội xã Khánh Đông đã có những thay đổi vượt bật, chương trình mục tiêu quốc qua về xây dựng nông thôn mới từng bước hiện thực hóa đời sống bà con nhân dân ngày càng khởi sắc.

Hội LHPN Khánh Đông luôn xác định công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức của nhân dân về xây dựng nông thôn mới là hoạt động đặt lên hàng đầu, Hội LHPN xã tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như lồng ghép trong các cuộc họp chi hội hàng tháng. Hội đã lồng ghép tuyên truyền nội dung của 19 tiêu chí nông thôn mới, về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, hội viên, phụ nữ. Hội đã tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên của Hội như: phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Đặc biệt, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được xác định là nhiệm vụ quan trọng của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới. Hội LHPN xã Khánh Đông đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị địa phương. Hội đã vận động thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường bằng các hoạt động cụ thể như vận động hội viên nạo vét kênh mương, phát dọn đường làng ngõ xóm và đặt biệt cảnh quan dọc tuyến đường tỉnh lộ 8,... vận động hiến đất làm 7 tuyến đường nông thôn và nội đồng với chiều dài ước tính 9,5km, 52 hộ dân tham gia hiến đất.

Để góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới, Hội phụ nữ xác định phải tập trung đẩy mạnh thực hiện giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững. Hội LHPN xã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham gia bình xét hộ nghèo và rà soát đăng ký giúp đỡ, đỡ đầu phụ nữ nghèo, phụ nữ chủ hộ nghèo. Hội phối hợp trung tâm dạy nghề huyện khánh vĩnh mở 05 lớp tư vấn nghề tại các công ty trên địa bàn tỉnh thu hút 250 lượt hội viên tham gia và đến đã có 45 hội viên và con em hội viên tham gia làm việc tại các công ty.

Hội LHPN xã Khánh Đông đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập bằng việc hỗ trợ vốn, tập huấn kiến thức, đào tạo nghề, vận động hội viên tham gia phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế” chủ động vượt khó vươn lên. Với nguồn vốn vay dư nợ  gần 15 tỷ đồng từ NHCSXH cho 348 hộ vay phần nào hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Với việc đi đầu trong mô hình  chuyển đổi trồng cây có hạt sang cây trồng chủ lực là cây bưởi bước đầu mang lại hiệu quả đáng mong đợi, đến nay  có trên 80 hội viên tham gia chuyển đổi cây trồng, và gần 20 hội viên đang bắt đầu bước vào thu hoạch và là những cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại địa phương như hội viên Phạm Thị Hoa, Phan Thị Huê, Lê Thị Hợi, .... Không những là hội viên phụ nữ phát triển kinh tế giỏi các chị còn là thành viên hợp tác xã trồng cây ăn quả tại địa phương.

Ngoài việc hỗ trợ phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững, phát triển kinh tế Hội cùng chung  sức xây dựng một xã hội, cộng đồng bình yên, đẩy mạnh thực hiện tiêu chí "Không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội", góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Hội phụ nữ xã phối hợp với Mặt trận cùng các đoàn thể ký kết khu dân cư không có tội phạm và tệ  nạn xã hội; ký cam kết toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự , phối hợp tổ chức các cuộc hòa giải về tranh chấp đất đai, bạo lực gia đình…Hội cũng đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Liên tịch 01 “Về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, thông qua sinh hoạt Hội chi, tổ phụ nữ “Không có người thân vi phạm pháp luật và TNXH”, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về quản lý, giáo dục con em, về âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, phòng ngừa tình trạng trộm cắp tài sản, an toàn giao tông, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến luật hôn nhân gia đình, Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Thông qua các cuộc sinh hoạt Hội đã tuyên truyền phổ biến và nâng cao nhận thức cho chị em trong việc chăm sóc, giáo dục con  không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội./.

Hội LHPN tỉnh