Thực hiện phong trào thi đua từ các cấp hội trong toàn tỉnh

|

Thực hiện phong trào thi đua và hưởng ứng chủ đề năm 2019“An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ, cộng đồng về đảm bảo sự an toàn của phụ nữ và trẻ em; cung cấp kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ về xây dựng gia đình, chăm sóc, bảo vệ, phát triển trẻ em; nâng cao chất lượng các hoạt động, mô hình, câu lạc bộ, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực… mỗi cơ sở Hội lựa chọn thực hiện từ 2-3 nội dung liên quan đến chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Các cấp Hội tổ chức 367 lớp tập huấn, truyền thông cho 31.195 hội viên, phụ nữ. Đồng thời, để bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em chống lại các hành vi xấu trong xã hội, đặc biệt là trẻ em gái, các cấp Hội chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhà trường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, tập trung hướng dẫn các em kỹ năng tự nhận biết và tự phòng tránh bảo vệ bản thân mình trước các hành vi xâm hại, phòng chống bạo lực học đường, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong và ngoài trường học …

Song song với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức của xã hội, phụ nữ và trẻ em, bên cạnh việc “lên tiếng kịp thời”, Hội còn giám sát quá trình giải quyết vụ việc và hiệu quả can thiệp. Trong năm các cấp Hội đã giải quyết kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại tình dục phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các trường hợp bạo lực, xâm hại tình dục nghiêm trọng mà Hội không lên tiếng.

Bên cạnh đó, 137/137 cơ sở Hội tiếp tục kiện toàn các mô hình phù hợp với địa phương hướng tới mục tiêu mỗi cơ sở Hội có ít nhất 01 mô hình hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em như mô hình Giáo dục cha mẹ nuôi dạy con tốt; Phòng, chống bạo lực gia đình; Phụ nữ với pháp luật; Phụ nữ với an toàn thực phẩm; Xây dựng gia đình hạnh phúc phát triển bền vững; Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; Phụ nữ lên tiếng Uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông … Từ đó các thành viên được chia sẻ, giao lưu, cung cấp các kiến thức, kỹ năng về nuôi dạy con tốt, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm …; lên án, tố cáo kịp thời những vụ xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em.

Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, HVPN thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 02 Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch,“Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” , cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, lồng ghép trong sinh hoạt chi/tổ phụ nữ, sinh hoạt câu lạc bộ; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục rèn luyện 4 phẩm chất phụ nữ Việt Nam… 140/140 cơ sở Hội lựa chọn 168 mô hình loại hình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; duy trì các mô hình rèn luyện phẩm chất đạo đức như: “Phụ nữ với 4 chuẩn mực”, “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”, “Phụ nữ 4 giỏi”…

Gắn với việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hội LHPN các cấp trong tỉnh triển khai học tập chuyên đề năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục phát động trong hội viên, phụ nữ tích cực đăng ký “làm theo” Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều mô hình thực hành tiết kiệm theo gương Bác được duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động thu được gần 8.248 kg gạo, 1.450 bánh chưng, bánh tét, hơn 2.300 heo đất tiết kiệm với số tiền 1 tỷ 579 nghìn đồng giúp đỡ 1.029 gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học, trẻ em khuyết tật ...

Anh Thư