Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa: ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”

|

Trong khuôn khổ thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027 ” (gọi tắt là Đề án 938) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022, vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức ra mắt bốn Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ với pháp luật” tại phường Cam Linh - thành phố Cam Ranh, xã Diên Điền - huyện Diên Khánh, xã Ba Cụm Bắc - huyện Khánh Sơn và thành phố Nha Trang. Mỗi CLB có 50 thành viên tham gia gồm Uỷ viên Ban Chấp hành Hội LHPN cơ sở, chi Hội trưởng, tổ trưởng Phụ nữ, hội viên nòng cốt, tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở. Sau lễ ra mắt, các thành viên CLB đã được tham gia tập huấn chuyên đề nâng cao năng lực, kiến thức về pháp luật, tập trung chủ yếu nội dung về phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống xâm hại trẻ em.

Trước đó, năm 2018, Hội LHPN tỉnh đã ra mắt hai CLB “Phụ nữ với pháp luật”tại phường Ninh Diêm - thị xã Ninh Hòa và xã Cam Thành Bắc - huyện Cam Lâm. Đến nay, hai CLB đều duy trì tổ chức sinh hoạt ổn định. Các thành viên đã và đang phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình tại địa phương trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về pháp luật cũng như tham gia công tác hòa giải tại địa phương.

image001.jpg (307 KB)

image003.jpg (239 KB)

Kim Khánh