Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh

|

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ, cán bộ, HVPN tích cực tham gia vào việc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh.

- Vận động cán bộ, hội viên khi thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, phát triển sản xuất kinh doanh cần gắn với bảo vệ môi trường, theo hướng thân thiện, an toàn với môi trường, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh.

- Nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt về an toàn vệ sinh thực phẩm (như không sử dụng các chất cấm, chất nguy hại…); trong kinh doanh thể hiện sự văn minh, văn hóa kinh doanh (như không bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng; bán đúng giá niêm yết…); quyền lợi và nghĩa vụ của người tiêu dùng trong an toàn thực phẩm, đặc biệt là quyền khiếu nại, trách nhiệm khai báo, tố giác các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: mua sản phẩm tại các phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” (do Sở Công thương tổ chức); sản phẩm do các Tổ liên kết, Tổ hợp tác làm ra; hàng Việt chất lượng cao…

- Quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ và phát hiện, giới thiệu, nhân rộng những điển hình mới trong hoạt động phát triển kinh tế của phụ nữ. Thường xuyên có bài viết về tập thể, cá nhân điển hình làm kinh tế giỏi, thực hiện tốt công tác dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ hoặc các mô hình hay, hiệu quả… gửi về Hội LHPN tỉnh hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thực hiện tốt cuộc vận động “ Phụ nữ Khánh Hòa nói không với rác thải nhựa”. Tuyên truyền vận động phụ nữ sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường; tổ chức các chiến dịch truyền thông, phổ biến đến hội viên, phụ nữ về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi thói quen, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần; Hướng dẫn hội viện, phụ nữ, người dân cách thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần trong đời sống, sinh hoạt; Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng tham gia các hoạt động thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo qui định.

                                                Hội LHPN tỉnh