Hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững

|
Góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tỉnh Khánh Hòa không những duy trì các hoạt động giúp phụ nữ nghèo đã có mà còn chủ động, sáng tạo đề ra nhiều giải pháp, xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả nhằm giúp cho phụ nữ nghèo nói chung và phụ nữ nghèo là chủ hộ nói riêng thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hằng năm, Hội Phụ nữ cơ sở thực hiện rà soát, thống kê số lượng hộ phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; đồng thời phân tích nguyên nhân nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều để có những biện pháp giúp đỡ cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ và điều kiện của Hội. Bên cạnh các giải pháp đã thực hiện hiệu quả như hỗ trợ vốn; giúp cây giống, con giống, ngày công lao động;tư vấn, đào tạo nghề; giới thiệu, tạo việc làm; phối hợp hỗ trợ phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, các cấp Hội còn đẩy mạnh mô hình trao phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn Các phong trào, hoạt động nổi bật như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Trao phương tiện sinh kế” “Con giống nghĩa tình”, “Cây chuối hội viên”… được duy trì và phát huy hiệu quả.

ho-tro-phu-nu-giam-ngheo-phat-trien-kinh-te-ben-vung anh 1.jpg (94 KB)

Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo

Với nguồn vốn trên 1.500 tỷ đồng (tăng 41,51% so với đầu nhiệm kỳ) mà Hội LHPN các cấp tỉnh Khánh Hòa đang ủy thác, tín chấp và quản lý từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Đông Á, Quỹ Tín dụng nhân dân, Ngày Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, vốn Quay vòng giảm nghèo v.v…các cấp Hội đã cho 70.154 lượt hội viên phụ nữ vay. Hội các cấp còn vận động chị em tham gia các tổ phụ nữ tiết kiệm xoay vòng, tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau. Các mô hình tiết kiệm không chỉ tạo điều kiện cho Hội huy động được vốn trong hội viên mà còn tạo cho các chị ý thức tiết kiệm, đồng thời giúp cho các chị có được 1 nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế cho gia đình và bản thân.

Hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu, tạo việc làm cho hội viên phụ nữ, nhất là hội viên phụ nữ khu vực nông thôn được các cấp Hội tập trung quan tâm. Trong nửa nhiệm kỳ qua,cùng với sự phối hợp của các ban, ngành liên quan, đã có 2.451 chị được chuyển giao KHKT; 19.632 chị được tư vấn và dạy nghề và 14.041 chị được giới thiệu và tạo việc làm (đạt 61,22% chỉ tiêu lao động nữ được tư vấn nghề, dạy nghề, giới thiệu và tạo việc làm). Bên cạnh đó, việc tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ trong thời gian nông nhàn thông qua hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ phụ nữ làm kinh tế cũng được các cấp Hội quan tâm. Tính đến nay, Hội đã thành lập được 02 HTX (đạt 100% chỉ tiêu), 10 tổ hợp tác với hơn 150 thành viên tham gia, tạo thêm thu nhập 3.000.000 đồng/tháng/chị.

Với sự chung tay của các cấp Hội và sự chủ động phối hợp với các ban ngành trong công tác giảm nghèo đa chiều, đến nay, Hội đã giúp 36.545 lượt hộ phụ nữ nghèo, đã có11.492 hộ thoát nghèo, trong đó có 1.023 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo (vượt chỉ tiêu 24,45% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo).

Trong thời gian đến, các cấp Hội trong toàn tỉnh tiếp tục các hoạt động của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025”. Tăng cường công tác kết nối và huy động nguồn lực từ chính quyền địa phương và cộng đồng, tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, các tổ liên kết/tổ hợp tác/hợp tác xã gắn với  các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

ho-tro-phu-nu-giam-ngheo-phat-trien-kinh-te-ben-vung anh 2.jpg (57 KB)

Lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp

Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT và các tổ chức tín dụng khác để hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn thông qua mở rộng hoạt động tín chấp, ủy thác với Ngân hàng; chú trọng đến chất lượng hoạt động ủy thác cho vay do Hội quản lý đáp ứng nhu cầu của phụ nữ.

Triển khai thực hiện Đề án Nói không với rác thải nhựa; tập trung công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và hành động cho hội viên, phụ nữ về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu góp phần bảo vệ môi trường.

                                                                                      Anh Thư