Hội LHPN huyện Khánh Sơn: phấn đấu giảm nợ quá hạn nguồn vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội

|

Năm 2019, các cấp Hội LHPN trong huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện ủy thác cho vay đối với hơn 2.345 hộ vay, chiếm gần 50% tổng dư nợ nguồn vốn ưu đãi toàn huyện, với tổng dư nợ 92,730 triệu đồng.

Với nguồn vốn ưu đãi này đã hỗ trợ thiết thực cho hàng nghìn hội viên, phụ nữ có điều kiện khai thác tiềm năng đất đai, đầu tư phát triển sản xuất, thoát nghèo, tạo công ăn việc làm và vươn lên xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống.Tuy nhiên, nợ quá hạn năm 2019 vẫn còn khá cao, (0,30%) cao hơn mức bình quân chung toàn huyện. Do đó, từ đầu năm 2020, Hội LHPN huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ sở hội xác định, phân loại từng đối tượng nợ quá hạn, nợ lãi tồn đọng để có biện pháp hỗ trợ và thu hồi nợ phù hợp, hiệu quả; đề nghị NHCSXH xử lý nợ đối với những khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, dịch bệnh, ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động hoặc qua đời. Đối với những hộ bỏ đi khỏi địa phương, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội vận động gia đình người thân hợp tác để cung cấp địa chỉ nơi ở mới để vận động hộ vay trả nợ. Đồng thời, tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm bằng các hình thức như: heo đất tiết kiệm, hũ gạo tình thương, xoay vòng giảm nghèo… để có nguồn vốn tích lũy trong nhà; khi gặp khó khăn thì sẽ lấy số tiền này để trả lãi ngân hàng. Đồng thời, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn, hạn chế nợ quá hạn phát sinh mới.

PTKT 4 (1).jpg (4.28 MB)Từ nguồn vốn NHCSXH, nhiều hội viên phụ nữ đã sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo và vươn lên làm giàu
 (Trong ảnh: chị Cao Thị Diễm Huynh, Thôn Liên Hòa đang chăm sóc cây quýt đường)

Nhờ triển khai các giải pháp tích cực, sát tình hình thực tế, trong 3 tháng đầu năm 2020, số nợ quá hạn của Hội LHPN Khánh Sơn đã giảm xuống còn 171 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 0,18% trên tổng dư nợ 94 tỷ đồng. Đặc biệt, có 3 cơ sở Hội không còn hội viên nợ quá hạn là: Sơn Lâm, Sơn Bình và Ba Cụm Nam. Hiện nay, Hội LHPN huyện tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, nhằm phấn đấu trong năm 2020 duy trì tỷ lệ nợ quá hạn trong tổ chức hội phụ nữ ở mức dưới 0,25%./.

                                                                                                                                    Nguyễn Kim - PCT Hội LHPN huyện Khánh Sơn