Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa hoàn thành kiểm tra, giám sát nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021

|

Một trong những hoạt động quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng quản lý nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là hoạt động kiểm tra - giám sát. Kết thúc tháng 5 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành công tác kiểm tra quản lý vốn ủy thác với NHCSXH của năm 2021. Theo Kế hoạch đề ra, Hội LHPN tỉnh đã kiểm tra 8/8 Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố (đạt 100%), 16 xã/phường, 92 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và đối chiếu được 131 hộ vay vốn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quản lý hoạt động ủy thác tại địa phương, bao gồm: công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; việc bình xét hộ vay và ghi chép, lưu giữ các biểu mẫu theo quy định; kiểm tra sau 30 ngày giải ngân, kiểm tra định kỳ theo quy định; việc vận động, nhắc nhỏ hộ vay trả nợ gốc đến hạn và thu lãi, tham gia tiết kiệm hàng tháng; công tác phối hợp xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ quá hạn, nợ lãi tồn; sổ sách, chứng từ theo dõi sử dụng phí ủy thác; hoạt động giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo v.v…

Qua kiểm tra cho thấy, tình hình quản lý nguồn vốn tại các đơn vị tương đối hiệu quả; các đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch NHCSXH, chính quyền cùng cấp để triển khai thực hiện quản lý nguồn vốn. Đầu năm, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát nguồn vốn; kế hoạch thu hồi nợ quá hạn, nợ lãi tồn theo phân kỳ. Công tác bình xét cho vay vốn được tiến hành công khai, dân chủ, đúng đối tượng; sau giải ngân, Hội cấp xã đã thực hiện kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn của hộ vay, đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả sử dụng vốn. Một số đơn vị cơ sở quản lý tốt nguồn vốn, không có nợ quá hạn, lãi tồn thấp, tỷ lệ hộ vay tham gia tiết kiệm cao như xã Cam Hiệp Nam - Tp.Cam Ranh, xã Suối Cát - huyện Cam Lâm, phường Phương Sài - Tp.Nha Trang , xã Xuân Sơn - huyện Vạn Ninh…Tuy nhiên, cũng có một số đơn vị, tổ TK&VV vẫn còn tình trạng nợ quá hạn, lãi tồn cao (nguyên nhân do các hộ đã bỏ đi khỏi địa phương không liên lạc được, hộ có hoàn cảnh khó khăn, chây ỳ…).

image001.jpg (132 KB)

Buổi kiểm tra nguồn vốn tại xã Vạn Hưng - huyện Vạn Ninh

Đoàn kiểm tra đề nghị Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được kiểm tra tiếp tục phối hợp với NHCSXH cùng cấp tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ vay vốn trong việc sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ gốc, lãi và tham gia tiết kiệm đúng hạn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng nguồn vốn. Đặc biệt, xây dựng được các phương án thu hồi nợ quá hạn, nợ lãi tồn trên cơ sở tình hình của từng hộ vay.

Kim Khánh