Hội Liên hiệp phụ nữ Diên Khánh: Tăng cường các giải pháp quản lý tốt nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện

|

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội LHPN huyện với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) năm 2019, Hội LHPN huyện Diên Khánh tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội tăng cường khai thác nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH để tín chấp cho phụ nữ vay phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội. Nhằm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH huyện để có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo, tạo công ăn việc làm và vươn lên ổn định cuộc sống.

Hiện nay, Hội LHPN huyện quản lý 164 Tổ tiết kiệm vay vốn (TK&VV) và có hơn 8.000 tổ viên tham gia, với tổng dư nợ ủy thác do Hội quản lý là 177,339 tỷ đồng; các tổ chức cơ sở Hôi đã tích cực vận động các thành viên tham gia tiết kiệm được 12,811 tỷ đồng. Trong công tác chỉ đạo, ngay từ đầu năm Hội đã xây dựng kế hoạch giúp phụ nữ thoát nghèo, rà soát, đánh giá, phân loại các hộ nghèo và phụ nữ nghèo từ đó có phướng án và chỉ tiêu, đối tượng cụ thể để Hội hỗ trợ, giúp đỡ; bên cạnh đó thường xuyên  tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý vốn, đối chiếu hộ vay. Tính đến tháng 10/2019, Hội LHPN huyện đã kiểm tra 19/19 cơ sở Hội (đạt 100%) và 124/164 tổ TK&VV (tỷ lệ 75,6%); đối chiếu 789/8.077 hộ vay vốn; cấp cơ sở kiểm tra 164/164 tổ TK&VV (đạt 100%). Về chất lượng tín dụng: nợ quá hạn do tổ chức Hội quản lý 318 triệu chiếm tỷ lệ 0,18% trên tổng dư nợ, có trên 50% tổ chức Hội cơ sở làm tốt công tác quản lý vốn, không có nợ quá hạn; có 156/164 tổ TK&VV được chấm điểm đánh giá xếp loại khá tốt; lập hồ sơ xử lý nợ rủi ro 115,723 triệu và nợ khoanh 824 triệu…

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý vốn ủy thác với NHCSXH huyện, trong thời gian tới Hội LHPN huyện tiếp tục triển khai văn bản mới về cho vay giải quyết việc làm theo Nghị định 74/2019NĐ-CP; tập trung chỉ đạo đôn đốc thu nợ đến hạn; tăng cường vận động hộ vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm qua tổ; đôn đốc thu nợ đến hạn không để phát sinh nợ quá hạn; bám sát các tổ xếp loại yếu kém, trung bình; tập trung thực hiện các nội dung cam kết của hộ vay để đảm bảo giảm nợ quá hạn và giảm 50% lãi tồn động …

Các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện thời gian qua đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực, tạo đòn bẩy cho hội viên phụ nữ, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống. Từ hiệu quả của hoạt động ủy thác đã có tác động tích cực đến chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, nâng cao tỷ lệ thu hút hội viên và chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội góp phần tăng cường tình đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, giúp nhau thoát nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.                                                                         

Thanh Bình