Trung ương Hội LHPN Việt Nam tập huấn Giảng viên nguồn tại tỉnh Khánh Hòa

|

Trong 02 ngày, 19 – 20/3/2019, tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lớp Tập huấn cho Giảng viên nguồn về lập kế hoạch kinh doanh. Tham gia lớp Tập huấn có hơn 80 chị là cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh và huyện của 11 tỉnh/thành Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên (Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên, Đak-Lak, Đak-Nông…)

trung-uong-hoi-lhpn-viet-nam-tap-huan-giang-vien-nguon-tai-tinh-khanh-hoa.jpg (9 KB)

Tại lớp tập huấn, các chị đã được các báo cáo viên truyền đạt kiến thức, kỹ năng dành cho phụ nữ thời đại Công nghiệp 4.0 (Việt Nam Digital 4.0) và kỹ năng xây dựng kế hoạch kinh doanh. Ngoài ra, các chị cũng đã chia sẻ những sản phẩm khởi nghiệp của hội viên phụ nữ đang triển khai có hiệu quả tại địa phương và sự hỗ trợ, đồng hành của Hội LHPN các cấp trong quá trình khởi nghiệp của các hội viên.

Kim Khánh