Bộ nhận diện mới của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

|

Bộ nhận diện mới của Hội LHPN Việt Nam, gồm có logo chuẩn, hình ảnh các các mẫu tham khảo sử dụng tại hội nghị, họp mặt, sinh hoạt, bảng tên, baner, ... Các đơn vị có thể sử dụng để tuyên truyền, hưởng ứng trong các hoạt động, phong trào của Hội tạo sự đồng nhất trong các cấp Hội.

Logo mới nhất: Logo.png (386 KB)

Bảng tên, backdrop hội nghị: 3. Bang ten + Backrop hoi nghi.pdf (414 KB)

Họa tiết chim mờ: Template HLHPNVN.png (294 KB)

Một số mẫu thiết kế tham khảo:

z2077749429695_afc27588d25354bfa11073db15c68934.jpg (288 KB)

z2077749474179_1fcc90260cfdc3d1eaf5b63a466a8d58.jpg (326 KB)

z2077718610355_548a63e54cfb61f87688871f1cecbb67.jpg (197 KB)

z2077718637174_f7164d0da8ff64e2649b913e0137db9e.jpg (309 KB)

z2077718637128_d49191097c143bdc44761d305db3fdfa.jpg (230 KB)

z2077718604866_1fadd8fd1fcd57dc7455e3865ac55523.jpg (199 KB)