ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 60 NĂM PHONG TRÀO ĐỒNG KHỞI (1960 - 2020); 60 NĂM NGÀY BẾN TRE ĐỒNG KHỞI (17/01/1960 - 17/01/2020); 60 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG TUA HAI (26/01/1960 - 26/01/2020)

|
Xem chi tiết tại file đính kèm: 26.12.Decuong-dongkhoi.pdf (3.51 MB)