Đề nghị người dân cài đặt ứng dụng PC-Covid để được cấp Thẻ Covid, QR cá nhân và sử dụng các tính năng phòng chống dịch Covid-19

|

Ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia: PC-COVID, đây là ứng dụng (app) duy nhất được sử dụng để cấp thẻ Covid cho người dân.

Nếu 

* Hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-COVID:

PC-Covid.jpg (545 KB)

* Sử dụng thẻ Covid-19 khi di chuyển:

1Thich ung an toan PC Covid-19.jpg (917 KB)

Theo:

https://www.khanhhoa.gov.vn/vi/do-hoa-truc-quan-infographic/su-dung-the-covid-19-khi-di-chuyen-3155

- https://www.khanhhoa.gov.vn/vi/do-hoa-truc-quan-infographic/pc-covid-ung-dung-phong-chong-dich-quoc-gia-1404