Điều chỉnh, làm rõ về cách xác định các mũi tiêm và thời gian tiêm vắc xin phòng Covid-19

|

Xem chi tiết tại file đính kèm: Lam ro thoi gian tiem cac mui vacxin.pdf