HƯỚNG DẪN THAM GIA SỬ DỤNG MẠNG VCNet

|
VCNet là mạng do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel xây dựng. Đây là mạng xã hội chia sẻ, trao đổi giữa đội ngũ cán bộ, đảng viên, người dân trong công tác tư tưởng, phổ biến những thông tin tích cực trong xã hội, những thông tin định hướng và thông tin về phát triển kinh tế - xã hội; phản bác các thông tin sai trái, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chi tiết cách đăng ký tham gia vui lòng xem file đính kèm:

Huong dan tham gia su dung mang VCNet.pdf (795 KB)