HƯỞNG ỨNG "TUẦN LỄ ÁO DÀI" NĂM 2024

|

huong ung Tuan le AD 2024 - Copy.jpg (168 KB)

Với mong muốn “Tuần lễ Áo dài” nhận được sự tham gia đông đảo của hội viên, phụ nữ và nhân dân toàn tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đề nghị Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tại địa phương, cơ quan, đơn vị hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo, thiết thực, cụ thể;

Phát động mặc áo dài trong các buổi sinh hoạt, tổ chức hoạt động, trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp từ ngày 01/3 đến ngày 08/3/2024, tập trung đồng loạt vào ngày 08/3/2024.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của “Tuần lễ Áo dài” trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh truyền thông xã hội.