Nghị quyết 68/NQ-CP: Hỗ trợ tiền ăn 80.000đ/người/ngày đối với người thực hiện cách ly y tế tại cơ sở theo chỉ định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

|

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có chính sách hỗ trợ đối với trường hợp F0, F1 và trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 như sau:

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày (Lưu ý: hỗ trợ áp dụng đối với người thực hiện cách ly tại nơi mà cơ quan nhà nước chỉ định; nếu cách ly tại khách sạn, resort thì cá nhân tự chi trả).

- Trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8 Mục II Nghị quyết này; được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Chi tiết Nghị định: 68.signed.pdf (551 KB)