Phòng, chống tai nạn điện mùa mưa bão

|

Phòng, chống tai nạn điện mùa mưa bão (21-9).jpg (816 KB)

Theo https://www.khanhhoa.gov.vn/vi/do-hoa-truc-quan-infographic/phong-chong-tai-nan-dien-mua-mua-bao