TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH KHÁNH HÒA

|

Tài liệu “Hỏi - Đáp về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa” gồm 50 câu hỏi và trả lời với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu; nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về chuyển đổi số, từ đó thay đổi tư duy, hành động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị.

Xem chi tiết tài liệu tại đây: tai lieu hoi dap 6-2022_2.pdf (837 KB)