Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 - 16/7/2020)

|
Xem chi tiết tại file đính kèm: 9.7.20.Tai lieu tuyen truyen 16 thang 7 .pdf (140 KB)