TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN QUA

|
Xem chi tiết tại file đính kèm: 22.5 tai lieu ve khai thac hai san.pdf (532 KB)