Triển khai kiểm soát người ra/vào địa điểm và truy vết bằng mã QR

|
 
9651.signed-1.jpg (458 KB)
9651.signed-2.jpg (502 KB)
9651.signed-3.jpg (395 KB)