Văn bản khẩn của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

|
vb 3896 11052021 1.jpg (292 KB)
vb 3896 11052021 2.jpg (346 KB)
vb 3896 11052021 3.jpg (337 KB)
vb 3896 11052021 4.jpg (328 KB)
vb 3896 11052021 5.jpg (273 KB)