Cấp lại giấy phép lái xe trong trường hợp bị mất

|

Câu hỏi:

Tôi bị mất giấy phép lái xe nay tôi muốn xin cấp lại có được không? Nếu được thì phải chuẩn bị những gì và nộp ở đâu?

                                                                   Nguyễn Phi Nhân

Trả lời:

Do thông tin bạn cung cấp thì chưa rõ giấy phép lái xe của bạn là giấy phép lái xe dùng cho loại xe nào và còn thời hạn sử dụng hay không do đó xin được trao đổi chung như sau:

Căn cứ Điều 36 Thông tư số 12/2017/TT – BGTVT quy định về cấp lại giấy phép lái xe trong trường hợp bị mất:

Điều 36. Cấp lại giấy phép lái xe

 1. Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe.

Hồ sơ bao gồm:

 1. a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư này;
 2. b) Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);
 3. c) Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;
 4. d) Bản sao giấy chứng minh, nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định, cư ở nước ngoài).

Khi đến thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải, người lái xe gửi 01 bộ hồ sơ, chụp ảnh trực tiếp và xuất trình, bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu. Sau thời gian 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, thì được cấp lại giấy phép lái xe.

 1. Người có giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại các nội dung:
 2. a) Quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết;
 3. b) Quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định, tại khoản 4 Điều 19 của Thông tư này.”

"Điều 19. Hồ sơ dự sát hạch lái xe

 1. Đối với người dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe

Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

 1. a) Giấy tờ quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 9 của Thông tư này;
 2. b) Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư này có ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận;
 3. c) Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có).”

Trường hợp 1quý khách bị mất giấy phép lái xe và giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng. Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu tại phục lục 19 ban hành kèm theo thông tư số 12/2017/TT – BGTVT;

+ Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);

+ Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1; A2; A3;

+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn.

Thời hạn giải quyết hồ sơ xin cấp lại giấy phép lái xe trong trường hợp này là 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định.

Trường hợp 2: Giấy phép lái xe bị mất mà quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý. Sau hai tháng nộp hồ sơ nêu tại trường hợp 1 thì phải dự sát hạch tại các nội dung sau:

+ Nếu giấy phép lái xe quá hạn sử dụn g từ 03 tháng đến dưới 01 năm thì phải dự sát hạch lại lý thuyết;

+ Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên thì phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Sau khi sát hạch, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở giao thông vận tải cấp giấy phép lái xe.

Hồ sơ dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu tại phụ lục 19 ban hành kèm theo thông tư số 12/2017/TT – BGTVT;

- Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có);

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

- Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

                                                                    Luật gia tư vấn