Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

|

Sáng 1-6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại họp báo, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

images5454621_hopbao.jpg (322 KB)

Quang cảnh tại buổi họp báo

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (xếp theo đơn vị bầu cử và theo thứ tự alphabet).

images5454613_1.jpg (230 KB)

images5454614_2.jpg (226 KB)

images5454615_3.jpg (235 KB)

images5454616_4.jpg (219 KB)

images5454617_5.jpg (237 KB)

images5454618_6.jpg (233 KB)

images5454619_7.jpg (215 KB)

images5454620_8.jpg (197 KB)

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/phong-su-anh/202106/danh-sach-nhung-nguoi-trung-cu-dai-bieu-hdnd-tinh-khanh-hoa-khoa-vii-nhiem-ky-2021-2026-8217660/