Hội LHPN huyện Cam Lâm: tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến hội viên, phụ nữ năm 2021

|

Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động Đề án 938 năm 2021, trong ngày 18/11/2021, tại Hội trường UBND xã Cam Hiệp Nam và Cam Hải Tây, Hội LHPN huyện Cam Lâm tổ chức 02 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021 với sự tham dự của 170 hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Hội nghị tuyên truyền tại Cam Hải Tây.jpg (233 KB)

Buổi tuyên truyền tại Cam Hiệp Nam

Tại buổi truyền thông, các hội viên, phụ nữ đã được nghe ông Nguyễn Thế Hận - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Cam Lam tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về quyền của phụ nữ trong đời sống xã hội, đồng thời giới thiệu một số quy định cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình như đảm bảo hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng; quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình. Trách nhiệm của nhà nước và xã hội đối với hôn nhân và gia đình như chính sách, biện pháp bảo hộ hôn nhân và gia đình, tạo điều kiện để nam, nữ xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và thực hiện đầy đủ chức năng của mình; vận động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình, phát huy truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc.

HN tuyên truyền tại Cam Hiệp Nam.jpg (234 KB)

Buổi tuyên truyền tại Cam Hải Tây

Đây là hoạt động mang ý nghĩa giúp hội viên, phụ nữ trên địa bàn nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về bình đẳng giới, về hôn nhân và gia đình, qua đó đảm bảo giữ gìn hạnh phúc gia đình và an ninh, trật tự tại địa phương.

 Hương Bình - Hội LHPN huyện Cam Lâm