Hội LHPN huyện Diên Khánh giám sát việc thực hiện chính sách hổ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

|

Vừa qua, Đoàn giám sát của Hội LHPN huyện do bà Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội LHPN huyện làm trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng LĐTB-XH huyện và Liên đoàn lao động huyện. Đoàn đã tổ chức giám sát việc thực hiện hỗ trợ chính sách cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại thị trấn Diên Khánh.

Dien Khanh giam sat Covid.png (1.14 MB)

Qua báo cáo giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 04/2022, UBND thị trấn đã triển khai và thực hiện các chính sách hỗ trợ của trung ương và địa phương cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn một cách kịp thời nhanh chóng để người dân gặp khó khăn được thừa hưởng các chính sách của Nhà nước. Trong quá trình triển khai thực hiện chi trả, hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng COVID-19, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách đến người dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, niêm yết tại UBND và tổ dân phố; thành lập ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, thành lập Hội đồng xét duyệt hỗ trợ và tổ cấp phát tiền hỗ trợ; Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đã tổ chức giám sát việc thực hiện triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19 trên địa bàn, góp phần thúc đẩy và đảm bảo các chính sách xã hội.

Thay mặt đoàn giám sát, bà Phạm Thị Hòa - Chủ tịch Hội LHPN huyện; đã biểu dương những kết quả đạt được của đơn vị thị trấn Diên Khánh, đồng thời lưu ý địa phương thường xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách trên địa bàn để kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh và có biện pháp giải quyết phù hợp, kịp thời, đúng đối tượng, công bằng, chính xác. Trong quá trình thực hiện thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc để đề xuất, kiến nghị các sở ban ngành giải quyết khó khăn cho nhân dân.

Theo kế hoạch Đoàn sẽ tiếp tục tiến hành giám sát tại UBND xã Diên Toàn, Diên Lạc và Diên An.

                                                                   Thanh Bình