Hội LHPN huyện Diên Khánh: Tập huấn công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

|

Sáng ngày 03/02, Hội LHPN huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho cán bộ Hội chủ chốt cơ sở

image001.png (420 KB)

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, Thường trực Hội LHPN huyện đã quán triệt các văn bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND, vai trò của Hội LHPN các cấp trong bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp; hướng dẫn công tác tuyên truyền, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ ...

Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã trao đổi, chia sẽ ý kiến, phát huy trách nhiệm của mình tham gia công tác bầu cử, qua đó nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời phản ánh, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền trong công tác bầu cử và Hội LHPN cấp trên.

                                                                             Thanh Bình